گوش دادن روانکاوانه نمایش بزرگتر

گوش دادن روانکاوانه

محصول جدید

با گوش دادن به درمانگر است که بیمار با آ نچه تسهیل کننده ی رشد است سازگار
می شود. و با گوش دادن به خویشتنِ خود )و صداهای گوناگون ابژه های درون آن( است که بیمار منابع و اهداف مداخله های درمانگر را درک می کند. به طور خلاصه، گوش دادن اساس معالجه است.

v

جزییات بیشتر

این محصول در انبار موجود نیست

400,000 ریال بدون مالیات.

مشخصات

نویسنده سلمان اختر
مترجم سوسن حاجی زاده شاهسوار
ناشر آها
موضوع روانشناسی گوش دادن
شماره شابک 978-600-7535-33-2
تعداد صفحات 208
سال انتشار 1399

اطلاعات بیشتر

صرف نظر از این که چه کسی هستیم...کودک، بزرگسال، دانشمند، شاعر، روحانی
مذهبی، عشاق، یا درما نگران روانکاوی...گوش دادن بستری ضروری برای بلوغ روانی ماست.
و من توجه ام را در این کتاب به همین مسأله ی ظریف و مهم معطوف کرده ام، اگرچه باید
اعتراف کنم تمرکز این کتاب تا حدودی محدود به گوش دادن در موقعیت درمانی است. در
هنگام مطالع هی این کتاب، لطفاً نه تنها به صدای من )و گذشتگان من و بیمارانی که در اینجا
به آ نها اشاره شده(، بلکه به صدای افکار و احساسات خودتان نیز گوش کنید