درباره ما

گروه آموزشی آها متشکل از برخی از صاحب نظران، مولفان و اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی و سایر دانشگاه ها می باشد که با هدف ارتقاء دانش و مهارتهای کسب و کار در دانشجویان تشکیل شده است. این گروه در حال حاضر مبادرت به تالیف کتب درسی دانشگاه نموده است. و دست تمامی مدرسانی که قصد دارند تالیف کتاب، برگزاری سمینارها و همایش های علمی کاربردی همکاری نمایند به گرمی خواهد فشرد. لازم بذکر است که این گروه مبادرت به راه اندازی سامانه آموزش مجازی برای مدرسین دانشگاه نموده است که البته هیچ فرایند آموزشی توسط این گروه انجام نمی پذیرد و صرفا این تکنولوژی آموزشی به صورت رایگان در اختیار اساتید قرار گرفته است هیچ هزینه ای از استاد و دانشجو اخذ نمی شود و این سیستم آموزشی جایگزین سیستم آموزش رسمی نخواهد شد بلکه مکمل آموزش های رسمی در دانشگاه خواهد بود کلیه آموزشها توسط اساتید در چارچوب مجوزهای اخذ شده و کلاسهای تشکیل شده در دانشگاه خواهد بود و از این طریق هیچ گواهینامه ای اعطا نمی شود .