مبانی سازمان و مدیریت نمایش بزرگتر

مبانی سازمان و مدیریت

محصول جدید

مبانی سازمان و مدیریت به ما میگوید ما برای رفع نیازهای روزانه به سازمان های گوناگونی مراجعه می کنیم و از خدمات آنها بهره مند می شویم . برای کسب درآمد به دنبال سازمان های گوناگونی مراجعه می کنیم و از خذمات آنها بهه مند می شویم. برای کسب درآمدبه دنبال سازمان هایی هستیم که بتوانند از قابلیت ها و استعداد های ما به خوبی استفاده کنند.

جزییات بیشتر

این محصول در انبار موجود نیست

160,000 ریال بدون مالیات.

مشخصات

نویسنده صبا کاکاپور
ناشر آها
مشخصات ظاهری 104 ص
موضوع مدیریت، سازمان
شماره شابک 978-600-7535-13-4
نوبت چاپ دوم 1397

اطلاعات بیشتر

مبانی سازمان و مدیریت به ما میگوید  ما برای رفع نیازهای روزانه به سازمان های گوناگونی مراجعه می کنیم و از خدمات آنها بهره مند می شویم . برای کسب درآمد به دنبال سازمان های گوناگونی مراجعه می کنیم و از خذمات آنها بهه مند می شویم. برای کسب درآمدبه دنبال سازمان هایی هستیم که بتوانند از قابلیت ها و استعداد های ما به خوبی استفاده کنند. پرورش خلاقیت و شایستگی به خوبی در خلوت اتفقا نمی افتد. جایی که می تواند ما را به اوج و شایستگی برساند، سازمان است. اگر سازمان را اجتماع منظم انسان ها، و مدیریت را هنر اداره ی سازمان تعریف کنیم، می توانیم بگوییم که سازمان و مدیریت از زمان آفرینش بشر وجود داشته و تا کنون سیر تکاملی خود را سپری کرده است.سازماندهی عبارت است از تقسیم کار میان افراد و گروه های کاری و ایجاد هماهنگی بین آنها. در طول فرآیند سازمان دهی، مدیران ساختار سازمانرا طراح می کنند. ساختار سازمانی چیدمان رسمی مشاغل در درون سازمان است.

این کتاب با هدف معرفی وظایف مدیر تهیه و تدوین شده است. در فصل اول این کتاب به مفهوم سازمان و مدیریت و برخی از ابعاد آن اشاره شده است. فصل دوم اولین وظیفه ی یک مدیر که برنامه ریزی می باشد را بیان کرده است. دومین وظیفه ی مدیر بعد از برنامه ریزی، سازماندهی است که به تعبیری انتخاب نیرو ها و منابع مناسب و قرار دادن آنها در جای مناسب تعیین روابط منطقی بین آنهاست که فصل سوم این کتاب را به خود اختصاص داده است . در فصل چهارم  به وظیفه ی سوم مدیر، یعنی هدایت پرداخته شده است. فصل پنجم، کنترل و نظارت از وظایف دیگر مدیر که تکمیل کننده فرایند مدیریت می باشد.در فصل ششم، تصمیم گیری با تمام ابعاد و جزئیاتش بررسی می شود.

لازم به ذکر است که این کتاب بر اساس سرفصل های مصوب شورای برنامه ریزی درسی علمی -کاربردی تهیه و تنظیم شده است.