اخلاق حرفه ای نمایش بزرگتر

اخلاق حرفه ای

محصول جدید

ر این درس سعی شده است؛ از یک طرف ، مبانی ارزشی ، اصول اعتقادی و احکام دینی، مانعی برای پیشرفت اقتصادی و حرفه‌ای فرد و جامعه تلقی نشده بلکه باورهای درست پیرامون این موضوعات بتواند ، فرد را در کسب و کار راهبری ، حمایت و پشتیبانی نماید.

جزییات بیشتر

این محصول در انبار موجود نیست

180,000 ریال بدون مالیات.

مشخصات

نویسنده ملیحه عنابستانی ، مهدی سعیدی کیا
ناشر آها
مشخصات ظاهری 128ص
موضوع اخلاق حرفه ای، اخلاق کسب و کار
شماره شابک 978-600-7535-21-9
نوبت چاپ دوم 1397
مقطع کاردانی

اطلاعات بیشتر

در این درس سعی شده است؛ از یک طرف ، مبانی ارزشی ، اصول اعتقادی و احکام دینی، مانعی برای پیشرفت اقتصادی و حرفه‌ای فرد و جامعه تلقی نشده بلکه باورهای درست پیرامون این موضوعات بتواند ، فرد را در کسب و کار راهبری ، حمایت و پشتیبانی نماید ؛ از طرف دیگر استفاده ابزاری از باورهای دینی ، اخلاقی و احکام شریعت برای رسیدن به اهداف اقتصادی جلوگیری شود. چرا که هر دو طرف موضوع هدف غایی انسان به شمار نمی رود بلکه هر دو وسیله ای هستند که در مسیر هدف غایی انسان که همان “انسانیت” است ، مورد استفاده قرار می گیرند.
درس حاضر مشتمل برشش فصل می‌باشد که در فصل اول به طرح مبانی رفتار انسان و تعریف اصلاحات کلیدی همچون اخلاق حرفه‌ای ، منشور اخلاقی پرداخته‌ایم. در فصل دوم به ذکر برخی مبانی بینشی و ارزشی کار در اسلام ، رفع تعارضات ظاهری میان برخی آموزه‌های دینی و کار و بیان شرایط عمومی نیروی کار پرداخته شده است. در فصل سوم به طور خاص پیرامون اخلاق حرفه‌ای ، تعریف نحوه تحقق و اعمال آن بحث شده.در فصل چهارم برخی اصول و ارزش‌های اخلاقی حاکم بر کسب و کار بیان شده است. فصل پنجم به بیان چالش‌ها و لغزشگاه‌های کسب و کار اختصاص یافته و در نهایت در فصل ششم به ارتباط میان اخلاق حرفه‌ای و بهره وری پرداخته‌ایم.
لازم به ذکر است این کتاب براساس سر فصل های مصوب شورای برنامه ریزی درسی علمی- کاربردی تهیه و تنظیم شده است.