روانشناسی کار نمایش بزرگتر

روانشناسی کار

محصول جدید

روانشناسی کار رفتار آدمی را در رابطه با کار مورد مطالعه قرار می‌دهد و هدف اصلی آن مطالعه و کاربرد آن دسته از اصول و یافته‌های علم روانشناسی است که در رابطه انسان و محیط کار اثر می‌گذارد.

جزییات بیشتر

این محصول در انبار موجود نیست

200,000 ریال بدون مالیات.

مشخصات

نویسنده سیده افروز موسوی ، شیوا جلیلی سعد آباد
ناشر آها
مشخصات ظاهری 128ص
موضوع کار، جنبه های روانشناسی، راهنمای آموزشی (عالی)
شماره شابک 987-600-94432-1-5
نوبت چاپ ششم 1398
مقطع کارشناسی

اطلاعات بیشتر

روانشناسی کار رفتار آدمی را در رابطه با کار مورد مطالعه قرار می‌دهد و هدف اصلی آن مطالعه و کاربرد آن دسته از اصول و یافته‌های علم روانشناسی است که در رابطه انسان و محیط کار اثر می‌گذارد. در مبحث اول «تعاریف کلیات و مفاهیم روان‌شناسی» مرور شده‌اند. در ادامه در مبحث دوم ، تفاوت‌های فردی مورد بحث قرار گرفته است و در آن مفهوم تفاوت‌های فردی مرور شده است و همچنین با توجه به اینکه یکی از جنبه‌های تفاوت‌های فردی، شخصیت است در مبحث سوم به تعریف ومفهوم شخصیت نظریه‌های مربوط به شخصیت رابطه شخصیت با کاروشغل تفاوت های شخصیتی در محیط کار و سازمان و روش سنجش شخصیت پرداخته شده است. در مبحث پنجم که کلیدی‌ترین بخش درس را تشکیل داده است ، انگیزش و پیشرفت شغلی کارکنان تعریف و مفهوم انگیزش کاربرد انگیزش در محیط کار خودشکوفایی و پیشرفت شغلی تقویت‌کننده‌‌‌ها ‌و تکنیک‌‌های افزایش انگیزه در نیروی کار مورد بررسی قرار گرفته است. به مبحث یادگیری و چگونگی آموزش کارکنان در مبحث ششم بیان شده است. با توجه به تنش حاصل از فشار روانی کار که هم جسم و هم روان فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد به استرس شغلی و تکنیک‌های کنترل آن در مبحث هفتم اشاره شده است. با توجه به اینکه از جمله اهداف مهم در روانشناسی کار  تحقق رضایت شغلی در فرد می باشد در مبحث هشتم به طور کامل به این موضوع پرداخته شده است. و در بحث آخر از آنجاییکه شرایط و محیط کار از عواملی است که در میزان رضایتمندی نیروی انسانی بسیار تأثیرگذار است در این مبحث به عوامل فیزیکی و ارگونومی در محیط کارپرداخته شده است.
لازم به ذکر است این کتاب بر اساس سر فصل های مصوب شورای برنامه ریزی درسی علمی- کاربردی تهیه و تنظیم شده است.