مستندسازی نمایش بزرگتر

مستندسازی

محصول جدید

دنیای امروز دنیای دانش و اطلاعات است. دانشی که ثمره ثبت مستندات و وقوع رویدادهای گوناگون است. مستندسازی مهم ترین شیوه و با اهمیت ترین روش ثبت و انتقال دانش است که از مقطعی به مقطع دیگر در زمان و مکان ، انتقال می یابد.

جزییات بیشتر

349 قلم

70,000 ریال بدون مالیات.

مشخصات

نویسنده راحله انوری، فاطمه شهرابی فراهانی
ناشر آها
مشخصات ظاهری 111ص
موضوع دبیزش، مدیریت دانش، گزارش نویسی
شماره شابک 978-600-94432-4-6
نوبت چاپ دوم 1394
مقطع کاردانی

اطلاعات بیشتر

دنیای امروز دنیای دانش و اطلاعات است. دانشی که ثمره ثبت مستندات و وقوع رویدادهای گوناگون است. مستندسازی مهم ترین شیوه و با اهمیت ترین روش ثبت و انتقال دانش است که از مقطعی به مقطع دیگر در زمان و مکان ، انتقال می یابد.

در مستند سازی، حقایق و رویدادها و دستاوردهای مهم با ذکر “سند” اعتبار پیدا می کند. در حقیقت مستندسازی با توجه به نکات و جزییات کار و آزمایش و مشاهدات و بدون دخالت در تحلیل و تفسیر مشخصی بیان می شود که می توان آن را به عنوان یکی از مهم ترین نیازها در تمامی مشاغل و حرفه ها دانست.

در این درس تلاش شده است با توجه به اهمیت و نیاز مستندسازی ، ضمن آشنایی بیشتر با مفاهیم، کاربردها و مزایای مستندسازی، در خصوص نحوه تدوین و تنظیم آن مباحثی عنوان گردد.
در فصل نخست درس علاوه بر تعریف مفهوم مستندسازی ، ساز و کارهای مناسب برای ثبت و نگهداری و تهیه خروجی مناسب از داده های مستند بیان شده است. در فصل دوم موضوع مدیریت دانش ، یادگیری ، حافظه سازمانی و ابزارها و مکانیسم های مدیریت دانش مطرح شده است و در فصل سوم ابزارهای مستند سازی مورد بررسی قرارگرفته اند و در فصل بعد نیز به اصول و مراحل گزارش نویسی شامل انواع گزارش نویسی ، اصول نگارش گزارش نویسی ، سبک های گزارش نویسی پرداخته شده است. در آخر نیز اصول بایگانی و سیستم های بایگانی بیان شده است.
لازم به ذکر است این کتاب بر اساس سر فصل های مصوب شورای برنامه ریزی درسی علمی- کاربردی تهیه و تنظیم شده است.